Do odwołania wszystkie zajęcia w trybie zdalnym!

Szanowni Studenci!   W związku z zakwalifikowaniem - w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce - Warszawy do obszaru zwanego strefą czerwoną, zgodnie z Zarządzeniem Rektora UKSW (dostępne tutaj) od 17 października 2020 r. do odwołania zajęcia dotychczas prowadzone w trybie stacjonarnym, tj. mikroekonomia (ćwiczenia) dla I roku studiów…

Kierownicy nowej kadencji

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, Rektor UKSW powołał kierowników kierunków na kadencję 2020-2024. W ramach kierunków oferowanych przez Instytut Ekonomii i Finansów, przy rekomendacji samorządu studentów, swoje misje będą kontynuować dotychczasowi kierownicy: Ekonomia: dr Jolanta Pakulska (decyzja nr 342/2020) Ekonomia menedżerska: dr inż. Adrian Sadłowski (decyzja nr 341/2020) Życzymy…

Zapisy na seminaria licencjackie

Drogie Studentki! Drodzy Studenci! Rozpoczęły się zapisy online na seminaria licencjackie dla 3 roku kierunku ekonomia. Lista naukowców prowadzących seminaria w roku 2020/21 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wraz z obszarami badawczymi znajduje się TUTAJ. Zapisy na studiach stacjonarnych odbywają do 9 października. Do preferowanego promotora należy się zgłosić w…

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym

Mieszany tryb kształcenia z przewagą zajęć online – tak będzie przebiegał zimowy semestr akademicki. Studenci pierwszego roku mogą liczyć na więcej spotkań w murach uczelni. Stosownie do zarządzenia Rektora ks. prof. Ryszarda Czekalskiego, opublikowanym w Monitorze UKSW, kształcenie dla wszystkich rodzajów i poziomów studiów w semestrze zimowym będzie przebiegać z…

Nowa kadencja Dyrektora Instytutu

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 1 września decyzją nr 268/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów ponownie został powołany prof. uczelni dr hab. Adam Koronowski. Kadencja Dyrektora objemuje okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. Wszyscy pracownicy życzą…

Pracownik Instytutu Senatorem UKSW

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 1 września rozpoczął pracę Senat UKSW kadencji 2020-2024, a w jego składzie dr Dariusz Karaś, zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów, wybrany na czerwcowym zebraniu przez społeczność nauczycieli akademickich UKSW, niebędących profesorami zwyczajnymi bądź profesorami uczelni. Senat jest organem kolegialnym UKSW, który posiada ważne…

Kolejna publikacja z impact factor

Dr Adrian Sadłowski opublikował artykuł w "Agricultural Economics- Czech Republic", czasopiśmie z 5-letnim Impact Factor = 1.209. Zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czasopismo przypisane ma 70 punktów. Sadłowski A. (2020). The planned reform of the Common Agricultural Policy with particular reference to the direct support system, Agricultural…

Wniosek o zmianę terminu praktyk studenckich

Informacja dla osób realizujących praktyki na kierunku ekonomia: w przypadku zajścia konieczności przesunięcia terminu odbywania praktyki zawodowej, prosimy o wypełnienie tego formularza <Wniosek-o-zmiane-terminu-praktyk> i dostarczenie go do pełnomocnika dziekana ds. praktyk, dr Magdaleny Hryniewickiej.

Dyżur pełnomocnika ds. praktyk 1 lipca

Informujemy, iż dyżur pełnomocnika ds. praktyk na kierunku ekonomia, dr Magdaleny Hryniewickiej, odbędzie się dnia 1 lipca 2020 r. w sali 411 o godz. 15.30-16.30. Prosimy o zachowanie środków ostrożności (m.in. odstępów 1,5 metra, maseczki zakrywające nos i usta oraz rękawiczki ochronne), zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała…