„Inwestycja, o której mówi się, że ma 80% szans na sukces, brzmi o wiele bardziej atrakcyjnie niż inwestycja z 20% szansą na niepowodzenie.
Umysł nie może łatwo rozpoznać, że są tym samym.”

– Daniel Kahneman –

Aktualności i wydarzenia

For English, press 2 (message for Erasmus students)

In the current academic year 2021/22, we have prepared an offer of English-language lectures in the field of economics and managerial economics, which are available to students coming to our university under the Erasmus program.
The offered courses will familiarize you with the history of economics in Poland, mathematical methods in economics, financial markets and, finally, macroeconomics.
Please register!

Więcej »

Artykuł Studentki ekonomii w czasopiśmie naukowym

W najnowszym numerze „Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego / Academic Journal of Sociology”, czasopisma wydawanego przez Instytut Nauk Socjologicznych UKSW, ukazało się sprawozdanie autorstwa Naszej Studentki Pani Marty Krzemińskiej ze zorganizowanego przez Instytut Ekonomii i Finansów spotkania z cyklu „Economic Lunchtime Seminar”

Więcej »

Fascynująca książka pracownika Katedry Finansów dr. Dariusza Filipa o funduszach inwestycyjnych w Polsce

Niezmiernie miło jest nam zakomunikować, że na rynku wydawniczym ukazała się przełomowa monografia autorstwa dr. Dariusza Filipa, pracownika Katedry Finansów w Instytucie Ekonomii i Finansów, traktująca o wpływie cech menedżerów funduszy inwestycyjnych oraz atrybutów samych funduszy na osiągane przez nie wyniki inwestycyjne oraz ponoszone ryzyko inwestycyjne. Wyniki badań Autora dały wiele ważnych wskazówek przede wszystkim dla zarządów towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zatrudnionych w nich menedżerów.
Recenzentami monografii są: prof. dr hab. Bogusław Pietrzak (Szkoła Główna Handlowa) i prof. ucz. dr hab. Tomasz Miziołek (Uniwersytet Łódzki).

Więcej »

Dr Piotr Komorowski o Nowym Ładzie: „Cała trudność w tym, aby tak sterować regulacjami, by gospodarka była możliwe kryzysoodporna.”

Obecny kryzys jest bezprecedensowy, gdyż po raz pierwszy w historii jego źródło jest w obszarze zdrowia populacji. Największym animatorem antycykliczności gospodarki jest państwo i rynek oczekuje, że to państwo właśnie będzie rzucać koło ratunkowe. Z drugiej strony pozostawienie gospodarki samej sobie wydaje się być bardziej destrukcyjne. Dr Piotr Komorowski był gościem audycji „Rządy Pieniądza” w Polskim Radiu, podczas której dyskutowano na temat regulacji państwowych dla pokonania kryzysu, dynamiki płac i „Nowym Ładzie”.

Więcej »

Już 19 maja kolejne spotkanie z cyklu Economic Lunchtime Seminars

19 maja (środa) o godz. 13.15 odbędzie się kolejne spotkanie (w formie zdalnej) z cyklu Economic Lunchtime Seminars. Gosciem będzie Stefano Amodio, specjalista w psychologii pracy z Uniwersytetu Cassino, który wykłada również psychologię społeczną i psychologię zachowań terrorystycznych. Temat wystąpienia: THE PSYCHOLOGICAL CONTRACT – Forms and contents of the psychological work contract.

Więcej »
Economic Lunchtime Seminars

2021.05.19 Dr Stefano Amodio (University of Cassino): „The Psychological Contract – Forms and contents of the psychological work contract”

Bio: President and Director of the Institute of the Teseo Higher Education and Research Institute Foundation and member of the Board of Directors of the Teseo Higher Education and Research Institute Foundation. PhD in General Psychology, Adjunct Professor in Occupational Psychology at the University of Cassino. He teaches Social Psychology, Occupational Psychology and Psychology of Terrorist Behavior.

2021.01.28 Prof. Alexandru Stratan (National Institute for Economic Research): „Moldova’s competitiveness: tendencies, challenges and SMEs difficulties”

Kryzys na rynku pracy, spadek inwestycji, wzrost zadłużenia i wzrost inflacji, z takimi efektami pandemii musi mierzyć się Mołdawia. Szczególnie dotkliwe są masowe zwolnienia, obniżki wynagrodzeń i opóźnienia w płatnościach – efekty, które w krajach Europy Zachodniej i Środkowej raczej są marginalne. Jednakże właśnie rynek pracy to obszar, który najbardziej cierpi w wyniku restrykcji pandemicznych w krajach Europy Południowej. Perspektywy wyjścia z kryzysu pandemicznego i odbudowy gospodarki jednego z takich krajów – Mołdawii, zostały omówione podczas spotkania z cyklu Economic Lunchtime Seminars.

2021.05.19 Dr Stefano Amodio (University of Cassino): „The Psychological Contract – Forms and contents of the psychological work contract”

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami studentów uczestniczących w spotkaniu:
Jakub Górski <pobierz>
Katarzyna Siwek <pobierz>
Izabela Swatek <pobierz>

Stefano Amodio, President and Director of the Institute of the Teseo Higher Education and Research Institute Foundation and member of the Board of Directors of the Teseo Higher Education and Research Institute Foundation. PhD in General Psychology, Adjunct Professor in Occupational Psychology at the University of Cassino. He teaches Social Psychology, Occupational Psychology and Psychology of Terrorist Behavior. Trainer in the field of Human Resources and Labor Organization. He deals with professional training, work psychology, motivation, work well-being, communication mediations, creativity and emotions. He is a member of the scientific technical committee of the Storytelling Observatory of the University of Pavia. Curator and author of several volumes including: “Homo Laborans. Tools for the analysis and promotion of work well-being” (Teseo Editore, 2010) and „Johann Amos Comenius. Comenian thought and universal education in the analysis of Didactica Magna” (Teseo Editore, 2012).

2021.01.28 Prof. Alexandru Stratan (National Institute for Economic Research): „Moldova’s competitiveness: tendencies, challenges and SMEs difficulties”

Kryzys na rynku pracy, spadek inwestycji, wzrost zadłużenia i wzrost inflacji, z takimi efektami pandemii musi mierzyć się Mołdawia. Szczególnie dotkliwe są masowe zwolnienia, obniżki wynagrodzeń i opóźnienia w płatnościach – efekty, które w krajach Europy Zachodniej i Środkowej raczej są marginalne. Jednakże właśnie rynek pracy to obszar, który najbardziej cierpi w wyniku restrykcji pandemicznych w krajach Europy Południowej. Perspektywy wyjścia z kryzysu pandemicznego i odbudowy gospodarki jednego z takich krajów – Mołdawii, zostały omówione podczas spotkania z cyklu Economic Lunchtime Seminars.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami studentów uczestniczących w spotkaniu:
Maciej Janyst <pobierz>
Edyta Szelążek <pobierz>
Joanna Świątek <pobierz>

2020.12.17 Dr. Karl William Viehe, Professor of Mathematics (University of the District of Columbia, Washington, DC): „Global impact of the coronavirus epidemic”

Wpływ pandemii i ogólnoświatowego lockdownu na globalną gospodarkę, zmęczenie społeczeństwa obostrzeniami i restrykcjami, perspektywy odbudowy gospodarki i znaczenie gospodarki USA – te tematy poruszane były podczas niedawnego spotkania z cyklu Economic Lunchtime Seminars.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami studentów uczestniczących w spotkaniu:
Aleksandra Augustynik <pobierz>
Aleksandra Gardian <pobierz>
Mateusz Smetanka <pobierz>
Skontaktuj się z nami
Kontakt
WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE

UL. WÓYCICKIEGO 1/3, BUD. 23
01-938 WARSZAWA

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content